I Konferencja naukowa Bezzałogowe Statki Powietrzne.
Nowa era transportu i bezpieczeństwa państwa.
Tarnobrzeg 17-19.05.2023 r.

Konferencja

Celem konferencji jest dyskusja dotycząca innowacyjnego wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w zakresie: potrzeb, doświadczeń i wyzwań służb mundurowych i środowiska naukowego w kontekście współczesnego bezpieczeństwa państwa, rozwoju rynku usług transportowych, oceny możliwości implementacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych, praktycznego pokazania innowacji i nowych rozwiązań dotyczących transportu z wykorzystaniem BSP, zaprezentowania potencjału BSP w praktyce i nauce.

Rejestracja

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 900 zł (w tym VAT).

Opłata konferencyjna obejmuje uczestnictwo w obradach i wydarzeniach towarzyszących, materiały konferencyjne. W tytule wpłaty konferencyjnej prosimy podać imię i nazwisko uczestnika.

Wpłaty należy dokonywać na konto: Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PKO BP S.A. IV oddz. w Warszawie 83 1020 1042 0000 8102 0107 5449

Formularz rejestracji

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników I Konferencji pt. Bezzałogowe statki powietrzne. Nowa era transportu i bezpieczeństwa państwa.
Organizowanej w dniach 17-19.05. 2023 r.

Komitety

Komitet naukowy

Przewodnicząca:

Ppłk dr hab. inż. Anna Borucka, prof. WAT
Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie:

Prof. dr hab. inż. Piotr Czech
Politechnika Śląska

Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna 
Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda
Politechnika Warszawska

Płk prof. dr hab. inż. Tomasz Jałowiec
Akademia Sztuki Wojennej

Prof. dr hab. Anton Lisnik
Slovak University of Technology

Prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski
Wojskowa Akademia Techniczna

Prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas
Instytut Transportu Samochodowego

Prof. dr hab. inż. Anna Rudawska
Politechnika Lubelska

Prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak
Instytut Transportu Samochodowego

Prof. dr hab. inż. Andrzej Świderski
Instytut Transportu Samochodowego

Dr hab. inż. Katarzyna Antosz, prof. PRz
Politechnika Rzeszowska

Dr hab. inż. Rafał Burdzik, prof. PŚ
Politechnika Śląska

Dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. PL
Politechnika Lubelska

Dr hab. inż. Piotr Folęga, prof. PŚ
Politechnika Śląska

Dr hab. inż. Arkadiusz Gola, prof. PL
Politechnika Lubelska

Dr hab. inż. Marek Jaśkiewicz, prof. PŚK
Politechnika Świętokrzyska

Dr hab. inż. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, prof. PP
Politechnika Poznańska

Dr hab. inż. Łukasz Konieczny, prof. PŚ
Politechnika Śląska

Dr hab. Edward Kozłowski, prof. PL
Politechnika Lubelska

Dr hab. inż. Aneta Krzyżak, prof. LAW
Lotnicza Akademia Wojskowa 

Dr hab. Piotr Mazur, prof. PANS
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych

Płk dr hab. inż. Szymon Mitkow, prof. WAT
Wojskowa Akademia Techniczna 

Dr hab. inż. Stanisław Młynarski, prof. PK
Politechnika Krakowska

Dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „APEIRON”

Dr hab. Agnieszka Tubis, prof. PW
Politechnika Wrocławska

Dr hab. inż. Sławomir Wierzbicki, prof. UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. inż. Przemysław Drożyner
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Płk dr Grzegorz Kaliciak
Wojskowa Akademia Techniczna

Dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk
Lubelska Akademia WSEI

Dr inż. Marek Kalwasiński
Wojskowa Akademia Techniczna

Dr inż. Wojciech Kucharczyk
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

Dr inż. Dariusz Nagrabski
Wojskowa Akademia Techniczna

Płk pil. dr inż. Wojciech Wróblewski
Lotnicza Akademia Wojskowa

Ppłk rez. dr n. med. Marian Macander
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Ppłk dr Krzysztof Jaskólski
Wojskowa Akademia Techniczna

Dr Paweł Kawalerski
Wojskowa Akademia Techniczna

Dr Olga Niewiada
Graniczna Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Dorohusku

Dr Radosław Fellner
Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Mjr Dr Konrad Wierzbicki
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Prof. Yevgeny Lodatko
National University at Cherkasy

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca:

Ppłk dr hab. Inż. Anna Borucka, prof. WAT
Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie:

Ppłk dr Rafał Parczewski
Wojskowa Akademia Techniczna

Ppłk mgr inż. Tomasz Kicia
Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa

Mł. kpt. mgr inż. Piotr Gładysz
Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu

PATRONAT HONOROWY
Wojskowa Akademia Techniczna
Lotnicza Akademia Wojskowa

Agenda

Do 14.00
Rejestracja i zakwaterowanie

15.00 – 15.15
Otwarcie konferencji

15.15 – 15.45
Prorektor ds. wojskowych Wojskowej Akademii Technicznej

15.45 – 16.15
Prorektor ds. wojskowych Lotniczej Akademii Wojskowej

16.15 – 16.45
Przedstawiciel Krajowej Administracji Skarbowej, w Krakowie – koordynator ds. obrotu towarami strategicznymi

16.45 – 17.15
Przedstawiciele Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Lublinie

17.15 – 17.45
Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – koordynator ds. bezzałogowych
statków powietrznych

17.45 – 18.15
Przedstawiciel Lotniczej Akademii Wojskowej – Ośrodek Obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych

18.15 – 18.45
Przedstawiciel 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej – pilot – operator bezzałogowego statku powietrznego

20.00
Uroczysta kolacja

9.00 – 12.45
Praktyczne aspekty wykorzystania BSP. Pokazy lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi (wielowirnikowce, płatowce) na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Dęba

12.45 – 13.40
Wystąpienie Komendanta Wojskowej Straży Pożarnej Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Dęba

13.40 – 15.00
Wizyta na wieży widokowej, oraz zwiedzanie poligonu w Nowej Dębie

16.00 – 18.00
Sesja plakatowa

9.00 – 9.15
Uroczyste zakończenie konferencji

Publikacje

Po spełnieniu wymagań redakcyjnych i wniesieniu dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem danego wydawnictwa.

  1. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability (140 pkt.)
  2. Applied Science: Special Issue Reliable Systems Engineering: Design, Implementation and Maintenance (100 pkt.)
  3. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport (100 pkt.)
  4. Sustainability: Special Issue: Industry 4.0 Technologies for Sustainable Asset Life Cycle Management (100 pkt.)
  5. Applied Computer Science ACS (70 pkt.)
  6. Diagnostyka (40 pkt.)
  7. Security Dimensions (40 pkt.)
  8. Technologia i Automatyzacja Montażu (40 pkt.)
  9. Scientific Bulletin of Chełm – Section of Pedagogy (20 pkt.)
Wojskowa Akademia Techniczna
Lotnicza Akademia Wojskowa
Polskie Naukowo-Techniczne
Towarzystwo Eksploatacyjne

Terminarz

do 30.04.2022 r. – zgłoszenie uczestnictwa poprzez formularz na stronie internetowej Konferencji (LINK)

do 30.04.2022 r. – opłata konferencyjna,

od 17.05.2023 r. do 19.05.2023 r. – konferencja (Hotel Evva),

do 31.05.2023 r. przesłanie pełnych tekstów artykułów na adres bsp.konf@gmail.com.

Zakwaterowanie

Organizatorzy proponują rezerwację noclegów w nw. hotelach:
 
Hotel Evva**** – Business & Wellness ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4, Tarnobrzeg
Hotel Kameleon *** ul. Warszawska 2A, Tarnobrzeg